Tytuł kwalifikowanego dorady restrukturyzacyjnego będzie nadawał minister sprawiedliwości – to przewiduje projekt noweli prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości.

Promocja doświadczenia

O tytuł kwalifikowanego dorady restrukturyzacyjnego będzie się mógł ubiegać doradca (dawnej osoba z licencją syndyka), który w ostatnich latach przeprowadził co najmniej cztery upadłości oraz dwie restrukturyzacje zakończone układem bądź zarządzał przez trzy lata co najmniej średnim przedsiębiorstwem.

Tylko kwalifikowani doradcy będą mogli być wyznaczeni na syndyków, nadzorców czy zarządców w trakcie upadłości czy restrukturyzacji firm większych niż średnie. Chodzi o to, by specjaliści z największym doświadczeniem zajmowali się skomplikowanymi sprawami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi – napisano w uzasadnieniu projektu.

– To nie jest zły pomysł – wskazuje Andrzej Głowacki, prezes zarządu spółki DGA, doradca restrukturyzacyjny. – Mamy lekarzy rodzinnych oraz specjalistów – profesorów. Te sprawdzone zasady powinny być przeniesione w świat restrukturyzacji. Doradca, który ma 30 lat i nie ma doświadczenia w prowadzeniu firmy, a dokładnie w jej restrukturyzacji, nie daje szans, że odniesie sukces w ratowaniu czy naprawie innego przedsiębiorstwa. Nie wystarczy wiedza prawnicza, gdyż prawnik w biznesie jest swego rodzaju anestezjologiem, a doradca ma uratować firmę – dodaje.

Projekt przewiduje utworzenie przez resort sprawiedliwości w porozumieniu z resortem rozwoju listy przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa, a także interesów społecznych i gospodarczych państwa. W przypadku ich restrukturyzacji lub upadłości minister sprawiedliwości miałby prawo wskazywania dwóch kandydatów, i tylko spośród nich sąd miałby powołać nadzorcę, zarządcę lub syndyka.

Ekspert z nadania

– Tak zakreślone kryteria pozwolą umieścić na liście np. wszystkie spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, banki i spółki giełdowe – wskazuje sędzia Cezary Zalewski, przewodniczący warszawskiego Sądu Upadłościowego. – W efekcie w dużych sprawach, wzbudzających zainteresowanie społeczne, Ministerstwo Sprawiedliwości uzyskałby największy wpływ na dobór osoby, która będzie pełnić funkcję syndyka, co może rodzić obawę, że resort uzyska nieuzasadniony wpływ na przebieg danego postępowania, preferując np. jedną grupę wierzycieli kosztem drugiej.

Minister Sprawiedliwości ma też uzyskać nadzór nad działalnością doradców (których jest obecnie 1047) niezależnie od nadzoru sądowego. Mógłby zawiesić lub cofnąć licencję doradcy, który uporczywie lub rażąco narusza prawo przy wykonywaniu swoich czynności. Wymagałoby to wysłuchania doradcy i ewentualnie lustracji jego działalności. W tym celu minister uzyskałby prawo wglądu do akt postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych prowadzonych przez niego.

Autopromocja
Już w środę. Tylko w prenumeracie rocznej

Poradnik specjalny: Polski Ład - jak rozliczyć się z fiskusem

Zaprenumeruj

Ustawa ma wejść w życie po sześciu miesiącach od ogłoszenia, a przepisy o doradcy – po trzech.

Etap legislacyjny: konsultacje międzyresortowe

Opinia dla „Rz"

Piotr Zimmerman, ?radca prawny, Zimmerman i Wspólnicy

Projekt odpowiada na rzeczywistą potrzebę, choć metodami, które trudno uznać za właściwe. Idea stworzenia kwalifikowanych doradców zasługuje na uwagę, ale kryteria wymagają dopracowania. Bezpośredni nadzór ministerstwa nad wykonywaniem funkcji przez doradcę restrukturyzacyjnego to ewidentne wkroczenie w niezawisłość sądów i ich kompetencje nadzorcze. Poza tym ręczne sterowanie upadłością poprzez system kar nakładanych przez urzędników nie może się sprawdzić. Pomysł na wskazywanie kandydatów na syndyków w ważnych firmach też jest chybiony, gdyż to nie urzędnicy mają interes w sprawnym postępowaniu, tylko wierzyciele i to oni powinni mieć to uprawnienie.