We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne czwórki mieszkańców Krakowa w sprawie tzw. uchwały antysmogowej. Sąd uznał, że uchwała, która zakazuje m.in. kominków i palenia w piecach ekogroszkiem jest zgodna z prawem.

Czytaj także: Uchwałę antysmogową może podjąć sejmik województwa

Chodzi o uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego z 15 stycznia 2016 r N w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie spalin. Przyjęte rozwiązania miały na celu poprawę jakości powietrza i zapobieżenie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko i na zabytki.

Nowe restrykcyjne regulacje nie spodobały się kilkorgu mieszkańców Krakowa. Byli to m.in. właściciele gospodarstw domowych, którzy zainstalowali kosztowne urządzenia grzewcze na paliwa stałe, w tym ekogroszek zostali zaskoczeni nowym zakazem. W ich ocenie wskazanie tylko na paliwa stałe, jako odpowiedzialne za nadmierne zanieczyszczenie Krakowa pomijając innych winowajców takich jak gminy ościenne czy właścicieli aut, jest dzieleniem na lepszych i gorszych. A to narusza zasadę równości.

Jeden ze skarżących zwracał uwagę na skutki uchwały dla przedsiębiorców. Wyjaśnił, że prowadzi działalność w zakresie dystrybucji wkładów grzewczych, sprzedaży instalacji grzewczych oraz wykonywaniu instalacji kominkowych. Zakazy wprowadzone uchwałą skutkuje nie tylko brakiem możliwości ogrzewania powierzchni handlowej, ale także poważnym utrudnieniem wykonywania działalności. Ma  negatywny wpływ na całą branże.

Sejmik nie zgadzał się, że uchwała narusza konstytucję czy została podjęta z przekroczeniem upoważnienia ustawowego. Podkreślał, że przyjęte rozwiązania mają na w celu przede wszystkim ochronę zdrowia mieszkańców. Ponadto w ramach konsultacji ponad 95 proc. osób i organizacji poparło postulaty wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania paliw stałych w Krakowie.

Racji skarżącym nie przyznał też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. A ostatecznie też NSA, którego zdaniem zaskarżana uchwała została wydana w sposób prawidłowy. Nie narusza zwłaszcza konstytucji tj. zasad demokratycznego państwa prawnego, ochrony prawa własności oraz proporcjonalności. Jak podkreślił sędzia NSA Jerzy Stelmasiak w polskim systemie prawnym akt prawa miejscowego może ingerować w prawo własności wtedy kiedy zezwala na to ustawodawca. I z takim przypadkiem mamy do czynienia m.in. w odniesieniu do każdego planu miejscowego, który jak sporna uchwała może ingerować w prawo własności o ile nie narusza to zasady proporcjonalności i było zgodne z upoważnieniem ustawowym. Takich naruszeń na gruncie prawa krajowego - w tym konstytucji - jak i unijnego  NSA się nie dopatrzył.

W ocenie sądu sporna uchwała nie narusza też swobody działalności gospodarczej, bo nie różnicuje przedsiębiorców. Ponadto ograniczenia w korzystaniu z konstytucyjnych praw dopuszczalne jest gdy są ustanawiane w ustawie i gdy są konieczne m.in. do ochrony środowiska i zdrowia ludzi. I ten element występuje w sprawie. A zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrona zdrowia ludzi jest częścią ochrony środowiska., co jest silnie akcentowane w orzecznictwie NSA. Sąd nie uznał też za konieczne występowania do Trybunału Konstytucyjnego.  Nie miał też wątpliwości, że z uwagi na odpowiednio długie vacatio legis mieszkańcy, w tym przedsiębiorcy mieli odpowiednio dużo czasu, żeby przygotować się do nowych rozwiązań. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt: IIOSK 1060/17

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ