Zmianę w tej sprawie zawiera nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego podpisana w środę przez prezydenta. Nowe przepisy przewidują obowiązek tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla wszystkich aktów planowania przestrzennego, wraz z określeniem ich minimalnego zakresu. Wymaganie to ma dotyczyć też aktów już obowiązujących. Do tych zadań samorządy mogą wykorzystać nieodpłatnie i powszechnie dostępne oprogramowanie typu open source. W rezultacie mniej aktywne samorządy łatwiej włączą się w proces cyfryzacji planowania przestrzennego. Dzięki temu w skali kraju powstaną jednolite zbiory, które opisują zasięgi aktów planowania przestrzennego oraz powiązanych z nimi dokumentów.

Czytaj też: Koronawirus: procedura planistyczna w czasie epidemii

Zniknie część procedur dla geodetów oraz zostanie uproszczony sposób pobierania od nich opłat za dokumenty potrzebne im do pracy. Będzie można rozpocząć prace geodezyjne w każdej chwili – trzeba je zgłosić w ciągu pięciu dni.

Etap legislacyjny: przed publikacją w Dzienniku Ustaw