Posłowie Platformy Obywatelskiej chcą bowiem przedłużyć ważność przepisu, który nakłada na samorządy obowiązek dostarczenia lokali zamiennych niektórym najemcom. W tym celu wnieśli oni do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów (dalej: ustawa).

Chodzi o przypadki, kiedy właściciel chce przeprowadzić kapitalny remont budynku lub go rozebrać. W związku z tym wypowiada umowy najmu swoim lokatorom i żąda od nich, by się wyprowadzili. Obecnie ustawa chroni takich najemców przed bezdomnością. Przewiduje bowiem, że niektórym gmina musi dostarczyć mieszkania zamienne. Nie wszystkim jednak, lecz tylko tym, którzy przed wejściem w życie tej ustawy, tj. przed 2001 r., płacili czynsz regulowany. Chodzi więc przede wszystkim o dawnych najemców kwaterunkowych z kamienic prywatnych oraz komunalnych.

Ustawa przewiduje jednak, że gmina musi wywiązywać się z tego obowiązku do końca 2015 r., później już nie.

Posłowie proponują więc, by obowiązek ten przedłużyć bezterminowo. Chcą też, by przepis zaczął obowiązywać 14 dni po opublikowaniu noweli w Dzienniku Ustaw.

Czasu na nowelizację jednak jest już niewiele, bo tylko do końca kadencji Sejmu.

etap legislacyjny: czeka na pierwsze czytanie