W czwartek w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów.

Propozycja posłów PiS przedłuża do końca 2025 r. ważność przepisu, który nakłada na samorządy obowiązek dostarczenia lokali zamiennych niektórym najemcom. Chodzi przede wszystkim o dawnych najemców kwaterunkowych z kamienic prywatnych oraz komunalnych. Obecnie ustawa chroni ich przed bezdomnością, choć nie wszystkich. Przewiduje bowiem, że gmina musi dostarczyć mieszkania zamienne, ale tylko tym, którzy przed wejściem w życie tej ustawy, tj. przed 2001 r., płacili czynsz regulowany. Gmina musi się wywiązywać z tego obowiązku do końca 2015 r., później już nie.

Posłowie proponują więc, by obowiązek ten przedłużyć bezterminowo.

—Renata Krupa-Dąbrowska

etap legislacyjny: pierwsze czytanie w Sejmie