Od soboty, 22 lutego, obowiązują nowe wymagania dotyczące pomieszczeń, w których przechowuje się nagrania z monitoringu zainstalowanego w miejscu składowania lub magazynowania odpadów. Wynika to z rozporządzenia w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Obowiązek prowadzenia monitoringu to efekt fali pożarów sprzed kilku lat, kiedy celowo podpalano odpady. Kamery mają im zapobiegać, choć zdaniem przedsiębiorców jedynie podnoszą koszty ich działalności i nie uderzają w mafię śmieciową.

Czytaj także: Wysypiska śmieci będą dalej płonąć

Nowe przepisy przewidują, że pomieszczenie, w którym jest przechowywany nośnik, powinno stanowić odrębną strefę pożarową. Powinno posiadać klasę odporności ogniowej co najmniej REI 120.

W przypadku gdy ściany zewnętrzne pomieszczenia nie mają tej klasy odporności ogniowej, powinny znajdować się w odległości co najmniej 20 m od miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 4–6 rozporządzenia ministra środowiska (DzU z 16 września 2019 r., poz. 1755)