W ostatnim czasie Trzaskowski musiał mierzyć się z m.in. takimi wyzwaniami, jak awaria kolektorów przy oczyszczalni „Czajka”, ale badanie zrealizowano w listopadzie, czyli jeszcze przed awarią ciepłowniczą w dzielnicy Sadyba. Według respondentów prezydent stolicy sprawnie zarządza miastem (tak uważa 75 proc. ankietowanych) i pozytywnie ocenia jego działania (76 proc. - najwyższy wynik w historii badania). Do tej pory w tym ostatnim aspekcie najlepiej oceniana była Hanna Gronkiewicz-Waltz - w listopadzie 2015 roku, jeszcze przed wybuchem afery reprywatyzacyjnej, pozytywnie oceniało ją trzech na czterech pytanych.

„Mieszkańcy czują też, że władze miasta realizują ich potrzeby (76 proc.) oraz dotrzymują przyjętych przez siebie zobowiązań (wzrost z 71 proc. w lipcu 2019 r. do 76 proc. obecnie)” - chwali się warszawski ratusz na swojej stronie internetowej.

Jednocześnie żywe zainteresowanie deklaruje tylko 3 proc. ankietowanych, prawie połowa (48 proc.) interesuje się „trochę”, a 38 proc. - „mało”.

Jak informuje warszawski ratusz, Barometr Warszawski realizowany jest na losowej, reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. Ankieterzy przeprowadzają bezpośrednie wywiady (face-to-face) w domu respondenta. Każdy z pomiarów realizowany jest na próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15 lat i więcej.