Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin uzgodnili w środę, że głosowania 10 maja ma nie być, potem zaś nowa izba Sądu Najwyższego orzeknie nieważność wyborów, a marszałek Sejmu rozpisze nowe. Z tym zastrzeżeniem odrzucone zostało senackie weto do przepisów o głosowaniu korespondencyjnym, a w piątek ustawę podpisał Andrzej Duda.

Dowiedz się więcej: Wybory prezydenckie 2020 w rękach Sądu Najwyższego

W piątek w Monitorze Polskim opublikowane zostało stanowisko Rady Ministrów „w sprawie możliwości przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10maja 2020 r.”. W dokumencie, podpisanym przez premiera Mateusza Morawieckiego, czytamy, że „biorąc pod uwagę ogłoszenie i obowiązywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego wirusem SARS-CoV-2, jak  również fakt uchwalenia zmian prawnych umożliwiających przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sposób uwzględniający powyższy stan epidemii, stwierdza, że w zakresie zadań i kompetencji posiadanych przez administrację rządową nie jest możliwe przeprowadzenie wyborów Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej w terminie wyznaczonym przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, tj. w dniu 10 maja 2020 r., zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla tych wyborów w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w ustawach”.

„Podjęte zostały wszystkie możliwe działania zmierzające do przeprowadzenia głosowania w dniu 10 maja 2020 r., w tym zwłaszcza (...) wydrukowano karty do głosowania, instrukcje głosowania korespondencyjnego oraz oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, a także polecono Poczcie Polskiej S.A. realizację działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19, polegających na podjęciu i realizacji niezbędnych czynności zmierzających do przygotowania i przeprowadzenia wyborów w trybie korespondencyjnym” - stwierdziła Rada Ministrów, stwierdzając, że „wydrukowane elementy pakietu wyborczego powinny zostać wykorzystane w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zostaną przeprowadzone zgodnie z uchwalonymi zmianami prawnymi”.

„Rada Ministrów jednocześnie deklaruje udzielenie wszelkiej niezbędnej pomocy wszystkim organom państwa w jak najszybszym przeprowadzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z zachowaniem konstytucyjnych i ustawowych zasad ich przeprowadzenia” - podkreślono.