Pierwsza tura wyborów prezydenckich miała planowo odbyć się 10 maja. Jednak po wybuchu pandemii koronawirusa już w marcu pojawiły się liczne głosy o konieczności przesunięcia daty wyborów. Apelowali o to wszyscy opozycyjni kandydaci, ale do terminowego głosowania dążył obóz rządzący. Był jednak w tej kwestii podzielony. Ostatecznie po sprzeciwie Porozumienia Jarosława Gowina, głosowanie w maju się nie odbyło.

„Pierwszym i najważniejszym argumentem była pandemia i narzucone w związku z nią obostrzenia w życiu publicznym, które wykluczyły równe warunki kampanii. Potem dołączyły kolejne zdarzenia, jak choćby skrajnie nierealistyczna procedura wyborcza, powierzona Poczcie Polskiej, która w tak krótkim terminie do wyborów nie mogła się przygotować. Trudno też nie wspomnieć o zasadniczych wątpliwościach konstytucyjnych, zarówno co do form nowelizacji prawa wyborczego, czy samych jego zapisów powierzających obowiązki PKW organowi administracji publicznej i indywidualnemu przedsiębiorstwu” - pisał na łamach „Rzeczpospolitej” Bogusław Chrabota. „Czyj to sukces? Gowina? Kaczyńskiego? Opozycji? Ich wszystkich, ale najbardziej Polaków, których wyzwolono z absurdu wyborów majowych i dano nam szansę zagrania w tę grę uczciwiej i od nowa” - zauważył redaktor naczelny.

Zdaniem ankietowanych w sondażu, przeprowadzonym przez SW Research dla serwisu rp.pl, przełożenie wyborów prezydenckich z maja na czerwiec dla 60,1 proc. respondentów było słuszną decyzją, natomiast dla 20,1 proc. wręcz przeciwnie. Zdania w tej sprawie nie ma kolejnych 19,8 proc. ankietowanych.

- Podobny odsetek kobiet i mężczyzn uważa, że przełożenie wyborów z maja na czerwiec było słuszną decyzją. Osoby, które uważają, że była to słuszna decyzja najczęściej mają do 24 lat (62%), posiadają wykształcenie wyższe (62%), dochód netto w przedziale 2001-3000zł (67%) oraz pochodzą z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (68%) - komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski - Senior Project Manager w SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 30.06-1.07.2020 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18 roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18 roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.