O śmierci prof. Samsonowicza poinformował Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego, z którym związany był historyk.

„Studia historyczne na UW ukończył w 1950 roku, doktorat obronił w 1954 roku, tu też się habilitował (1960), stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymał w roku 1971, a w roku 1980 – profesora zwyczajnego. Całą swoją zawodową karierę związał z Instytutem Historycznym UW. Pełnił funkcję Dziekana Wydziału Historycznego (1969–1974), Dyrektora Instytutu Historycznego (1975–1980) oraz Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (1980–1982)” - przedstawia zmarłego profesora UW.

Profesor Henryk Samsonowicz był jednym z najwybitniejszych polskich mediewistów, wiceprzewodniczącym Rady Muzeum Historii Polski. Jest autorem kilkudziesięciu książek i podręczników.

W latach 1989-1991 Samsonowicz był ministrem edukacji narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. W 2010 prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Orderem Orła Białego.