- W wyborach prezydenta RP według stanu na godz. 12 w dniu 12 lipca 2020 roku - liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, czyli liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 29 147 064 osoby. Wydano karty do głosowania 7 209 052 osobom uprawnionym do głosowania, co stanowi 24,73 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach - powiedział Sylwester Marciniak, przewodniczący PKW. To lekki wzrost w porównaniu do I tury. Wówczas do południa zagłosowało 24,08 proc. uprawnionych. Z kolei pięć lat temu w drugiej turze o 12.00 frekwencja wynosiła 17,40 proc.

Marciniak podał dane dotyczące województw, w których frekwencja wyborcza była najwyższa i najniższa. Najwięcej głosów oddano w województwach: mazowieckim (26,92 proc.), małopolskim (26,53 proc.) i podlaskim (26,37 proc.). Najmniej - w województwach: opolskim (21,6 proc.), lubuskim (22,71 proc.) i wielkopolskim (23,36 proc.).

Jeśli chodzi o duże miasta, najwięcej osób głosowało w Warszawie - 28,72 procent. Na drugim miejscu jest Zielona Góra (28,17 proc.), a na trzecim Toruń (28,01 proc.). Ostatnie miejsce zajmuje Gdańsk (21,37 proc.), Rzeszów (23,95 proc.) i Gorzów Wielkopolski (26,1 proc.).

- W stosunku do liczby uprawnionych najwięcej osób wzięło udział w głosowaniu w miejscowości Krynica Morska, powiat nowodworski, województwo pomorskie, gdzie uczestniczyło do godz. 12.00 52,36 proc. - kontynuował Marciniak. Najmniej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Górczyca w województwie lubuskim (13,54 proc.).