„Po stronie władzy obserwujemy przemożną chęć centralizacji. Dominuje wiara, że silne scentralizowanie całego mechanizmu jest sposobem na stawienie czoła trudnym sytuacjom. Moim zdaniem nie jest” – to słowa profesora Dariusza Filara, byłego członka Rady Polityki Pieniężnej.