O słabych relacjach politycznych z Niemcami i na ile wpływają negatywnie na nasza gospodarkę. Czy relacje gospodarcze są dla nas korzystne, partnerstwo czy jak chcą niektórzy kolonializm? Rozmawiamy z Sebastianem Płóciennikiem, ekonomista, kierownik programu ds. Trójkąta Weimarskiego w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

 

 

 

 

 

Rośnie polski dług i deficyt, kolejne rządy nie przejmują się tym, że kolejne pokolenia będą płacić za rozrzutność polityków. Czy tak było zawsze. Które polskie władze, włącznie z czasami Mieszka I były najbardziej niefrasobliwe finansowo, a które dbały o państwową kasę, kto był mistrzem długu i jak to wpływało na stan państwa i suwerenność. Analizuje Prof. Wojciech Morawski, kierownik katedry historii gospodarczej i społecznej.

Autopromocja
Bezpłatny e-book

WALKA O KLIMAT. Nowa architektura energetyki

POBIERZ