Przypominamy tekst sprzed roku.

– Kapituła przyznała dwie równorzędne nagrody – Andrzejowi Sulimie Kamińskiemu i Leonowi Tarasewiczowi oraz wyróżnienie dla Charlesa E. Merrilla Jr. – powiedział podczas poniedziałkowej uroczystości w Pałacu Rzeczypospolitej Bogusław Chrabota, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” i przewodniczący Kapituły Nagrody. – Jerzy Giedroyć odszedł w 2000 r., ale zostawił przesłanie przyjaźni i wsparcia dla narodów Europy Wschodniej oraz troski o dobre stosunki i wspieranie wszelkich działań na rzecz wolności i demokracji na wschód od Wisły.

Historyk Andrzej Sulima Kamiński, profesor Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie, propaguje wiedzę o obywatelskiej wspólnocie narodów, jaką była I Rzeczpospolita. Otrzymał Nagrodę za „rozmach i skuteczność zrealizowanego w duchu Giedroycia projektu »Recovering Forgotten History«”.

Andrzej Sulima Kamiński

– Z tradycji najbliższe chyba jest profesorowi Kamińskiemu pojęcie „Jagielloński”, rozumiane jako zapowiedź Rzeczypospolitej wspaniałej, otwartej na Litwę, Białoruś, Ukrainę. Tu wizje Andrzeja Kamińskiego i Jerzego Giedroycia spotykają się w doskonałej harmonii – powiedział w laudacji profesor Andrzej Nowak.

Leon Tarasewicz

Leona Tarasewicza, malarza, profesora nauk plastycznych, który od lat zaangażowany jest w budowę porozumienia między Polską a Białorusią, nagrodzono za „niestrudzoną pracę na rzecz dobra wspólnego, kultywowanie pamięci o dziejach Wielkiego Księstwa Litewskiego, wielki wkład w promocję Polski na świecie jako państwa wielu narodów, kultur i religii”.

Wyróżnienie

– Leon Tarasewicz jest upartym obrońcą i krzewicielem wartości świata, którego jednym z dziedziców się czuje, a którego w znacznej części już nie ma: tej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, na którą składało się znacznie więcej narodów niż dwa – powiedziała w laudacji Agnieszka Romaszewska-Guzy.

Specjalne wyróżnienie otrzymał Charles E. Merrill Jr., amerykański pisarz, nauczyciel, filantrop – za całokształt działalności na rzecz krajów Europy Środkowo-Wschodniej w duchu idei Jerzego Giedroycia.

Jak poinformowała Hanna Wawrowska, sekretarz Kapituły, w tym roku Kapituła nominowała do nagrody także: ukrainistkę, tłumaczkę i literaturoznawcę prof. Aleksandrę Hnatiuk; historyka, wieloletniego dyrektora Ossolineum – Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu dr Adolfa Juzwenkę; dr Wierę Meniok i kierowaną przez nią drohobycką Fundację Muzeum i Festiwal Brunona Schulza z Drohobycza; białoruskich opozycjonistów, byłych kandydatów w wyborach na prezydenta Białorusi – Uładzimira Niaklajeu i Andreja Sannikau.

Nagrodę im. Giedroycia ustanowiła redakcja „Rzeczpospolitej” w pierwszą rocznicę śmierci twórcy „Kultury” i Instytutu Literackiego w Paryżu. Nagrodę otrzymują osoby lub instytucje, które kierują się zasadami Jerzego Giedroycia, wykazują bezinteresowną troskę o sprawy publiczne, umacniają pozycję Polski w Europie oraz kultywują dobre stosunki z narodami Europy Środkowo-Wschodniej.

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ

Uroczystość została objęta patronatem honorowym prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy.