Od końca lat 70. zajmował się kolportowaniem wydawnictw w drugim obiegu, a po wybuchu stanu wojennego uczestniczył w strajku okupacyjnym Lubelskich Zakładów Naprawy Samochodów.

W marcu 1985 r. wspólnie z Tomaszem Pietrasiewiczem i Pawłem Bryłowskim założył w Lublinie Fundusz Inicjatyw Społecznych (FIS), który funkcjonował do zniesienia w Polsce cenzury w 1990 r. Przez pięć lat działalności FIS wydało pięć serii znaczków i kilkanaście książek w drugim obiegu. Wpływy ze sprzedaży znaczków z serii Poczty „Solidarność" miały wspierać niezależne inicjatywy w regionie i w kraju oraz wydawanie książek.

FIS współpracował też z Instytutem Literackim w Maisons-Laffitte. Zaowocowało to wydaniem kilkudziesięciu książek i reprintów z paryskiej „Kultury".

Po 1989 r. Andrzej Peciak wydawał książki m.in. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Józefa Czapskiego, Jakuba Karpińskiego, Leo Lipskiego, Bohdana Osadczuka, Jerzego Pomianowskiego, Czesława Bieleckiego, Włodzimierza Odojewskiego, Juliusza Mieroszewskiego, Andrzeja Bobkowskiego i Daniela Beauvois. Najpierw jako prywatny wydawca – dyrektor i współwłaściciel Wydawnictwa FIS – a potem z ramienia Wydawnictwa UMCS, którego przez 15 lat był prezesem. Z jego inicjatywy powstała też seria książek „W kręgu paryskiej »Kultury«" wydawana od 2012 r. wspólnie przez Instytut Książki oraz Instytut Literacki w Paryżu.