Nominowani w tym roku byli Aleksandra Hnatiuk, Adolf Juzwenko, Piotr Kłoczowski, Wiera Meniok z prowadzoną przez siebie Fundacją „Muzeum i Festiwal Brunona Schulza", a także Andrzej Peciak.

Nagrodę pod auspicjami twórcy paryskiej „Kultury" zaczęto przyznawać rok po śmierci redaktora Jerzego Giedroycia w 2001 r. ludziom, którzy „bez względu na okoliczności kierują się polską racją stanu, zarówno w wewnętrznej działalności publicznej, jak i poza granicami kraju" – tak mówił przy okazji pierwszej edycji Maciej Łukasiewicz, ówczesny redaktor naczelny „Rzeczpospolitej".

W ubiegłych latach nagrodę im. Jerzego Giedroycia otrzymali m.in. historyk Andrzej Sulima Kamiński i malarz Leon Tarasewicz (2017), historycy Timothy Snyder oraz Andrzej Nowak (2012), Krzysztof Czyżewski, założyciel Fundacji Pogranicze (2008), pisarz i teatrolog Jerzy Pomianowski (2006), Zbigniew Gluza i Ośrodek Karta (2003), a także sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Przewoźnik (2003), który zginął później w katastrofie smoleńskiej. Wyniki zostanie ogłoszony na stronie internetowej „Rzeczpospolitej" o godzinie 16, równolegle z odbywającą się galą.