Czy prawo miejscowe jest groźne? Czy należy bać się tego prawa?

Prawa obywatelskie i właścicielskie w świetle urzędowych i sądowych interpretacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.