Waldemar Żurek, Rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa: O projektach prezydenckich.

Karolina Kowalska, dziennikarka „Rzeczpospolitej”: Jak resort zdrowia walczy z konfliktem interesów?

Aneta Łazarska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie: O projektach prezydenckich.