Uproszczenia zaproponowano w nowelizacji ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-202) tzw. ustawa wdrożeniowa. Projekt przygotowany przez resort rozwoju Rada Ministrów przyjęła 30 maja br. Dziś tj. 19 czerwca projekt skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Zakłada on m.in.: powołanie rzecznika funduszy europejskich, konkursy w rundach, ograniczenie obowiązku przedkładania dokumentów i ograniczenie liczby dokumentów stosowanych przy realizacji projektu, możliwość wycofania protestu, skrócenie terminów w postępowaniu odwoławczym, a także ułatwienia w realizacji projektów partnerskich i w rozliczaniu środków unijnych.

Jak przewiduje Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju i pełnomocnik premier ds. funduszy europejskich i rozwoju regionalnego, uproszczenia wejdą w życie jeszcze w III kwartale br.

- Więcej o uproszczeniach w funduszach UE w rozmowie wideo z Jerzym Kwiecińskim, pierwszym wiceministrem rozwoju na http://www.funduszeue2017.rp.pl oraz w artykule „Beneficjentom będzie lżej” w „Rzeczpospolitej” z 23 czerwca 2017 r. (grzbiet „Dobra Firma” str. F3).