Budżet konkursu, który zostanie ogłoszony 16 sierpnia wyniesie 50 mln zł. Przedsiębiorcy lub ich konsorcja, w tym także dużych firm z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie prac badawczych nad cywilnymi bezzałogowymi statkami i platformami oraz związanymi z nimi technologiami. Poziom dofinansowania będzie uzależniony od rodzaju prowadzonych prac (badania przemysłowe i prace rozwojowe) oraz wielkości przedsiębiorstwa. Firmy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 80 proc. na badania przemysłowe i 60 proc. na prace rozwojowe.

Dzięki realizacji programu INNOSBZ, który jest częścią Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, nastąpi upowszechnienie statków bezzałogowych, w tym dronów, w zastosowaniach cywilnych, takich jak np.: zarządzanie kryzysowe, obserwacja z powietrza terenów trudnodostępnych, rolnictwo precyzyjne, monitoring miast, wspomaganie wykrywania powodzi, automatyczne wykrywanie i lokalizowanie pożarów rozległych obszarów zalesionych. Będzie to drugi, po ubiegłorocznym, nabór projektów w tym programie sektorowym. Tym razem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie przyjmowało wnioski przez dwa miesiące, od 16 października do 18 grudnia br. Ich ocena ma potrwać do 90 dni.

Więcej o programie INNOSBZ i zbliżającym się konkursie w rozmowie wideo z Michałem Chomczykiem, koordynatorem programu INNOSBZ w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na www.funduszeue2017.rp.pl oraz w artykule z cyklu „Rzecz o funduszach UE " w „Rzeczpospolitej" z 18 sierpnia 2017 r. (grzbiet „Dobra Firma" str. F3).

Aktualne harmonogramy konkursów na fundusze europejskie, w tym także z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, są dostępne na stronie internetowej.