Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi aktualnie w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój nabór projektów od przedsiębiorców w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw", poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej". Budżet tego konkursu to 50 mln zł. Pieniądze te firmy mogą spożytkować na dwa rodzaje przedsięwzięć.

Pierwszy dotyczy uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej. Drugi dotyczy realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

PARP na wnioski firm zainteresowane tymi dotacjami czeka już tylko do 28 grudnia br.

Więcej o dotacjach na zapewnienie ochrony własności przemysłowej w rozmowie wideo z Anną Forin, dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na www.funduszeue2017.rp.pl oraz w artykule z cyklu „Rzecz o funduszach UE " w „Rzeczpospolitej" z 20 października 2017 r. (grzbiet „Dobra Firma" str. F3).

Aktualne harmonogramy konkursów na fundusze europejskie, w tym także z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, są dostępne na stronie internetowej projektu.