Już w najbliższą środę (13 września) ruszy kolejny, trzeci już nabór projektów dotyczących wzornictwa przemysłowego w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia, kierowanym do pięciu wschodnich województw (lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie). Dotacje na ten cel rozdziela Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i to ona od 13 września do 15 listopada br. będzie przyjmowała wnioski o dofinansowanie od przedsiębiorców z makroregionu Polski wschodniej.

– Choć w okresie 2014–2020 wspieramy finansowo przedsiębiorstwa przede wszystkim na polu badań i prac rozwojowych, to nie zapominamy także o innych aspektach prowadzenia biznesu. Jednym z nich jest nowoczesne wzornictwo przemysłowe, do którego polscy przedsiębiorcy zgodnie z oczekiwaniami swych klientów przykładają coraz większą wagę. W Polsce wschodniej wspieramy więc firmy z sektora MŚP umożliwiając im też rozwój w oparciu o wzornictwo przemysłowe – tłumaczy Adam Hamryszczak, wiceminister rozwoju.

– Pomoc europejska pod nazwą „Wzór na konkurencję" umożliwia przedsiębiorcom współpracę ze studiami projektowymi, ekspertami od wzornictwa i spojrzenie na działalność ich firm poprzez pryzmat wzornictwa przemysłowego, które aktualnie odgrywa bardzo ważną rolę – mówi Izabela Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w PARP. I, jak dodaje, chodzi zarówno o wyłapanie i eliminację dotychczasowych słabości, jak i wprowadzenie zupełnych nowości, które mogą przełożyć się na powstanie nowych produktów.

Najpierw audyt...

Pomoc PARP w tym zakresie ma charakter dwuetapowy. Pierwszy etap to audyt wzorniczy. To współpraca z projektantami, firmami, które zdiagnozują sytuację w firmie i jej otoczenie pod kątem wzornictwa przemysłowego. Co istotne, przedsiębiorcy z Polski wschodniej, którzy chcą pozyskać dotacje z PARP na pierwszy etap pomocy, muszą wybrać wcześniej firmę, która przeprowadzi u nich audyt wzorniczy. Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu muszą to być podmioty z odpowiednim personelem i doświadczeniem. Przy czym firmy wykonujące audyty nie muszą pochodzić jedynie z terenu Polski wschodniej. Mogą pochodzić z całego kraju, a nawet z zagranicy. Zbliżający się nabór to także szansa dla projektantów i biur projektowych, bo to potencjalni wykonawcy audytu i strategii wzorniczej. Proces ich wyboru musi mieć charakter przejrzysty z umożliwieniem dostępu do wszystkich potencjalnych wykonawców.

– Ta konkurencyjna procedura jest zapisana w regulaminie konkursu, więc warto dokładnie się z nim zapoznać, aby nie budziła wątpliwości – tłumaczy ekspertka PARP. Audyt wzorniczy ma doprowadzić do opracowania strategii wzorniczej zawierającej rekomendację dalszych działań, które w efekcie doprowadzą do wzrostu konkurencyjności badanego przedsiębiorstwa.

W pierwszym etapie aplikujące przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie do 100 tys. zł przy poziomie dofinansowania do 85 proc. (wkład własny firmy nie jest więc duży, a większość poniesionych na audyt kosztów może ona otrzymać w formie refundacji z PARP). Pieniądze te umożliwiają ocenę, w ramach której specjaliści diagnozują firmę m.in. w zakresie jej oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, trendów rynkowych oraz strategii marketingowej.

Dotychczas w dwóch poprzednich konkursach (odbyły się one w 2015 i 2016 r.) dotacje na audyt przyznano ponad 150 firmom. – Zwykle otrzymywały one kilkadziesiąt tysięcy złotych dofinansowania i większość z nich posiada już strategię wzorniczą – informuje Wójtowicz.

...potem wdrożenie strategii

Przedsiębiorcy, którzy pozytywnie przejdą pierwszy etap pomocy (i tylko oni, gdyż nie można przystąpić do drugiego etapu z pominięciem pierwszego), mogą starać się o dalsze wsparcie finansowe, które jest przeznaczone na wdrożenie rekomendacji ze strategii wzorniczej. Część z firm, które przeszły pierwszy etap w poprzednich konkursach ubiegała się już i otrzymała pomoc z drugiego etapu.

Działania mające na celu wdrożenie rekomendacji ze strategii wzorniczej mogą prowadzić do zaprojektowania nowego produktu. Można więc pozyskać dofinansowanie na usługi doradcze i projektowe lub też na dostosowanie technologii już stosowanej do zmienionego produktu. W takim przypadku można zakupić środki trwałe w postaci maszyn i urządzeń. PARP refunduje więc koszty projektowe, usług doradczych, ale i koszty inwestycyjne. Na ten cel przedsiębiorca może pozyskać nawet 3 mln zł przy poziomie dofinansowania do 70 proc.

Aktualnie, aż do 31 maja 2018 r., PARP przyjmuje wnioski dotyczące wdrożenia strategii wzorniczej (drugi etap pomocy). Nabór ten ma charakter etapowy, więc jest zamykany co miesiąc i sukcesywnie napływające wnioski są oceniane co miesiąc co znacznie skraca okres oczekiwania przedsiębiorców na decyzję o przyznaniu (bądź nie) dofinansowania.