Na wspólne przedsięwzięcia konsorcjów składających się z przedsiębiorstw i jednostek naukowych (maksimum 5 podmiotów) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oferuje 200 mln zł z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne). Pieniądze te można wykorzystać na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe. Finansowanie tych ostatnich umożliwiono w tym schemacie pomocy (poddziałaniu) po raz pierwszy.,

NCBR na projekty konsorcjów z udziałem przedsiębiorców i jednostek naukowych, w których liderem może być przedsiębiorstwo lub jednostka naukowa czeka przez trzy miesiące, od 18 września do 18 grudnia br.

Zainteresowani mogą kierować pytania w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres poczty elektronicznej:

aplikacyjne-finanse@ncbr.gov.pl,

a w pozostałych sprawach na adres:

aplikacyjne@ncbr.gov.pl.

Więcej o projektach aplikacyjnych w rozmowie wideo z Jolantą Wudarczyk-Czapczuk, koordynatorem programu projekty aplikacyjne w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na www.funduszeue2017.rp.pl oraz w artykule z cyklu „Rzecz o funduszach UE " w „Rzeczpospolitej" z 22 września 2017 r. (grzbiet „Dobra Firma" str. F3).

Aktualne harmonogramy konkursów na fundusze europejskie, w tym także z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, są dostępne na stronie internetowej.