17 listopada ubiegłego roku zaczęła obowiązywać ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Obecnie to ofiara przestępstwa kradzieży tożsamości musi udowodnić, że to nie ona zaciągnęła zobowiązanie prawne lub finansowe. Nowe przepisy zdejmą ten obowiązek z pokrzywdzonych. W przypadku zaciągnięcia zobowiązania w trakcie obowiązywania zastrzeżenia PESEL, instytucja finansowa nie będzie miała możliwości domagania się zaspokojenia roszczeń, np. spłaty długu. System ma zacząć działać w pełni od czerwca 2024 roku.

Dotychczas numer PESEL można było zastrzec przez stronę gov.pl lub w urzędzie gminy. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że zastrzeżenia PESEL można też już dokonywać przez aplikację mObywatel. Umożliwia ona cofnięcie zastrzeżenia. Dzięki niej dowiemy się również kto sprawdzał nasz PESEL.

Czytaj więcej

PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?