Głębokie wymiatanie kadr w PZU. Pracę tracą nie tylko szefowie

Zmianom w radach nadzorczych i zarządach spółek Grupy PZU towarzyszy wymiana dyrektorów i menedżerów.

Publikacja: 08.05.2024 04:30

Głębokie wymiatanie kadr w PZU. Pracę tracą nie tylko szefowie

Głębokie wymiatanie kadr w PZU. Pracę tracą nie tylko szefowie

Foto: Bloomberg

Pod koniec marca nowa rada nadzorcza PZU powierzyła kierowanie spółką Arturowi Olechowi, który do czasu uzyskania zgody KNF będzie pełnił obowiązki prezesa. W skład zarządu rada powołała również Bartosza Grześkowiaka, Elżbietę Häuser-Schöneich i Jana Zimowicza. PZU ogłosiło przy tym, że powołania następują od 12 kwietnia.

Wietrzenie gabinetów PZU

Na tym jednak nie koniec. W ostatnich dniach kwietnia nastąpiły bowiem zmiany w składzie organów zarządczych spółek Grupy PZU. Zmiany zaszły w zarządach PZU Zdrowie, TFI PZU, TUW PZUW, a także w składach rad nadzorczych PZU Życie oraz TUW PZUW.

I tak PZU poinformowało, że rada nadzorcza PZU Zdrowie odwołała z zarządu spółki Karolinę Helmin-Biercewicz, Marcina Gomołę i Oliwera Kubickiego. W skład zarządu spółki wchodzą obecnie Weronika Dejneka, p.o. prezesa zarządu, i Ernest Podgórski, wiceprezes zarządu. Rada nadzorcza TFI PZU zdecydowała o odwołaniu z zarządu spółki Roberta Zimy, Kamili Gers i Michała Stefańskiego i powołaniu w skład zarządu Artura Treli jako wiceprezesa zarządu, powierzając mu pełnienie obowiązków prezesa zarządu.

Z kolei rada nadzorcza TUW PZUW podjęła decyzje o odwołaniu z zarządu Towarzystwa: Rafała Kilińskiego z funkcji prezesa zarządu TUW PZUW oraz Tomasza Karusewicza z funkcji członka zarządu. Zdecydowała ponadto o oddelegowaniu członka rady nadzorczej Jakuba Sajkowskiego do czasowego pełnienia funkcji prezesa zarządu TUW PZUW. Natomiast nadzwyczajne walne zgromadzenie PZU Życie odwołało ze składu rady nadzorczej Beatę Teresę Bieńkowską i powołano w skład Rady Nadzorczej Jarosława Kochaniaka oraz Pawła Stykowskiego.

Czytaj więcej

Po wyborze nowego zarządu kapitalizacja PZU w górę o blisko miliard złotych

I to jednak nie koniec. Z nieoficjalnych informacji „Rzeczpospolitej” wynika bowiem, że do 6 maja 2024 r. w PZU zwolnionych zostało kilkudziesięciu dyrektorów. Dotyczy to właściwie wszystkich spółek z Grupy PZU. W centrali pracę straciło ponad 35 dyrektorów i menedżerów wysokiego szczebla (minimum poziom dyrektora biura i wyżej) z wielu obszarów biznesowych, np zakupów, operacji, marketingu i PR, a także doradców starego zarządu, w tym rektora Uniwersytetu Warszawskiego Alojzego Nowaka.

W części przypadków zwolnienia kadry zarządzającej odbyły się bez wcześniejszych zmian w radach nadzorczych spółek, czyli bez zwoływania walnych zgromadzeń. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że rady nadzorcze przychyliły się do „dyscyplinujących” propozycji prezesa Artura Olecha.

Na 7 maja zaplanowano walne zgromadzenie Link4, które zmieni skład rady nadzorczej, tak by można było rozpisać konkurs na nowy zarząd. Konkurs na prezesa trwa w TUW PZU, zostanie rozstrzygnięty prawdopodobnie do końca tygodnia. Jeszcze w kwietniu walne zgromadzenia powołały nowe rady nadzorcze w należących do Grupy PZU Alior Banku i Banku Pekao.

Czytaj więcej

70 tys. zł za doradzanie w czasach PiS. PZU zrywa umowę z rektorem UW. Prof. Nowak: Sam odszedłem

Wzrosty PZU na GPW

Zmianom kadrowym towarzyszy wzrost notowań akcji PZU na warszawskiej giełdzie. Dzień po tym, jak pod koniec marca rada nadzorcza PZU powierzyła kierowanie spółką Arturowi Olechowi, akcje zamknęły się na poziomie 48,81 zł, co oznaczało wzrost o 2,11 proc. względem poprzedniego dnia. Kapitalizacja spółki wzrosła tym samym o blisko 0,9 mld zł. Od tego czasu kurs PZU utrzymywał się w okolicach 50 zł za akcję, a od połowy zeszłego miesiąca pnie się wyraźnie w górę. W poniedziałek przebił rekordowe 53 zł. Na tym poziomie utrzymywał się także we wtorek. Kapitalizacja spółki przekroczyła 45,8 mld zł.

W marcu Grupa PZU poinformowała, że w 2023 r. wypracowała rekordowy w jej historii zysk netto, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, czyli na PZU, w wysokości blisko 5,8 mld zł. To o przeszło połowę więcej niż rok wcześniej. Na taki wynik przełożył się m.in. wzrost przychodów ze sprzedaży ubezpieczeń do blisko 27 mld zł (8,6 proc. r./r.). Grupa PZU pochwaliła się też bardzo dobrym wynikiem z inwestycji na portfelu głównym, który w 2023 r. przekroczył 2,5 mld zł (wzrost o 12,1 proc. r./r.). Wkład banków Pekao i Alior do wyników Grupy sięgnął prawie 2 mld zł (wzrost o 241,6 proc. r./r.).

Czytaj więcej

Rekordowy zysk Grupy PZU. W trzy kwartały więcej niż kiedykolwiek w rok

Grupa PZU weszła w ostatni rok realizacji strategii „Potencjał i rozwój” na lata 2021–2024. Jak twierdzi, wyniki wypracowane w 2023 r. oznaczają przekroczenie ambicji strategicznych wyznaczonych na 2024 r. w przypadku czterech z siedmiu kluczowych celów (m.in. zysk netto na poziomie 4,3 mld zł i wkład banków do wyniku w wysokości 1 mld zł) oraz mocne zbliżenie się do osiągnięcia pozostałych celów (m.in. przychody z ubezpieczeń brutto w wysokości 28 mld zł, przychody filaru zdrowia równe 1,7 mld zł).

W zeszłym roku do akcjonariuszy PZU trafiło 2,1 mld zł dywidendy z tytułu podziału zysku za 2022 r. powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2021 r. Dało to 2,4 zł dywidendy na akcję.

– Są wszelkie podstawy, by kontynuować realizację założeń polityki kapitałowej spółki w zakresie dywidendy – oceniła w czasie marcowej prezentacji wyników Grupy PZU za 2023 r. Anita Elżanowska, członkini rady nadzorczej PZU, delegowana do czasowego wykonywania czynności prezeski PZU. – Zysk PZU, który jest kluczowy przy ustalaniu górnej granicy wypłaty, wzrósł z 1,6 mld zł w 2022 r. do niemal 4 mld zł w 2023 r. Również rekomendacja KNF odnośnie do dopuszczalnych poziomów dywidendy 2024 r. jest mniej restrykcyjna niż w latach ubiegłych – dodała.

Dobra sprzedaż Polis PZU

Miniony rok przyniósł wysoką sprzedaż ubezpieczeń oferowanych przez PZU, która zamknęła się kwotą 26,9 mld zł i była o 8,6 proc. wyższa niż rok wcześniej. Sprzedaż polis majątkowych przyniosła spółce 16,1 mld zł (wzrost o 16,1 proc. r./r.). Ze sprzedaży polis na życie spółka uzyskała 8,1 mld zł przychodu (wzrost o 1,3 proc. r./r.). Natomiast ze sprzedaży ubezpieczeń za granicą PZU uzyskał 2,7 mld zł przychodów (wzrost o 16,3 proc. r./r.). Liczba umów zdrowotnych w Grupie PZU na koniec 2023 r. przekroczyła 3,4 mln (wzrost o 6,1 proc. r./r.), a przychody całego filaru zdrowia wyniosły ponad 1,6 mld zł i były wyższe o 25,9 proc. niż rok wcześniej. TFI PZU pozostawał jednym z liderów rynku pod względem sprzedaży funduszy netto, która w minionym roku wyniosła 3 mld zł. Spółka jest mocnym wiceliderem rynku PPK z 21-proc. udziałem w tym rynku.

PZU

Pod koniec marca nowa rada nadzorcza PZU powierzyła kierowanie spółką Arturowi Olechowi, który do czasu uzyskania zgody KNF będzie pełnił obowiązki prezesa. W skład zarządu rada powołała również Bartosza Grześkowiaka, Elżbietę Häuser-Schöneich i Jana Zimowicza. PZU ogłosiło przy tym, że powołania następują od 12 kwietnia.

Wietrzenie gabinetów PZU

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Ubezpieczenia
PZU wypłaci sowitą dywidendę za 2023 r.
Ubezpieczenia
Standard & Poor’s utrzymuje wysoki rating PZU. Perspektywa w górę
Ubezpieczenia
Najwyższa waloryzacja składek od 15 lat. "Na papierze" jesteśmy 15 proc. bogatsi
Ubezpieczenia
Duża luka ubezpieczeniowa w Polsce. Oto czego nie ubezpieczamy
Ubezpieczenia
PZU dobrze rozpoczęło rok. Jest jednak problem z OC od aut
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży