Największy polski ubezpieczyciel poinformował, że 1 czerwca jego zarząd wystąpił do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto za 2021 r. rok w wysokości przeszło 2,028 mld zł powiększonego o niemal 950 mln zł przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za 2020 r. Łącznie daje to kwotę nieco ponad 2,978 mld zł.

I tak 1,675 mld zł PZU chce przeznaczyć Na wypłatę dywidendy zarząd PZU chce przeznaczyć z tego 1,675 mld zł. Oznacza to, że na jedną akcję przypadnie 1,94 zł, co przekłada się obecnie na stopę dywidendy w wysokości ok. 6 proc. Dniem dywidendy ma być 29 września, natomiast jej wypłata ma nastąpić 20 października 2022 r.

Ponadto niespełna 7 mln zł ze wspomnianych 2,978 mld zł zarząd chce przeznaczyć przeznaczyć na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a niemal 1,296 mld zł na kapitał zapasowy.

Wniosek pozytywnie oceniła już rada nadzorcza PZU.