„Wprawdzie uzgodniliśmy nie ujawniać treści tych rozmów, ale niestety musimy oświadczyć, że nie ma rozwiązania. Ponieśliśmy fiasko" — ogłosił w komunikacie po niedzielnych rozmowach rzecznik UFO, Nicoley Baublies. „Należy spodziewać się od tej pory w każdej chwili nowej akcji protestacyjnej. Jedyne, co możemy ujawnić naszym pasażerom to to, że wyłączymy okres świąt, konkretnie 24, 25 i 26 grudnia. Nie można wykluczyć strajku 23 grudnia" — dodał.

Lufthansa podała odrębnie, że rozjemcy zaproponowali dalsze spotkanie z UFO na początku stycznia. „Lufthansa w dalszym ciągu oczekuje, że można znaleźć dobre rozwiązanie dla 22 tys. członków załóg pokładowych w zakresie kwestii związanych z arbitrażem. Zostało uzgodnione, że nie będzie ujawniania treści niedzielnych rozmów. Rozjemcy zaproponowali kolejny termin spotkania na początku stycznia" — cytuje Reuter komunikat linii.

Poza sporem dotyczącym zarobkom i emerytur UFO jest od miesięcy w konflikcie z Lufthansą w sprawie statusu prawnego tego związku. Lufthansa twierdzi, że jego kierownictwo zostało wybrane w sposób niezgodny z wymogami prawnymi, związek uważa inaczej.