W piątek pozwolenie na użytkowanie trasy wydał wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Oznacza to, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad może rozpocząć wdrażanie docelowej organizacji ruchu na odcinku Powązkowska – Modlińska wraz z przebudowanym Mostem gen. Stefana Grota-Roweckiego. Ta procedura najprawdopodobniej będzie trwać do 3 tygodni. W ich trakcie będą jeszcze obowiązywać ograniczenia prędkości.

W pierwszej kolejności kierowcom zostanie udostępniona Trasa AK na odcinku od węzła Powązkowska do Mostu gen. Stefana Grota-Roweckiego w pełnym przekroju - od 2 do 3 pasów ruchu na jezdni głównej oraz po 3 pasy ruchu na jezdni zbiorczo-rozprowadzającej – docelowo przeznaczonej dla ruchu lokalnego.

Przez kolejne 10 dni zamknięte będą jeszcze cztery pasy ruchu na samym moście – po dwa wewnętrzne w obu kierunkach. To czas potrzebny na odtworzenie pasa rozdziału pomiędzy jezdniami głównymi S8, czyli likwidację przewiązek. Następnym będzie odtworzenie wysp pomiędzy jezdniami S8 a jezdniami zbiorczo–rozprowadzającymi. Ta część operacji zajmie kolejne 10 dni. Będzie się wiązała z zawężeniem jezdni zbiorczo–rozprowadzających oraz ciągu głównego (tranzytowego) o 1 pas ruchu.

Po udostępnieniu kierowcom Mostu gen. Stefana Grota-Roweckiego w pełnym przekroju, tj. 10 pasów ruchu w obu kierunkach, prowadzone będą jeszcze ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe na pozostałych obiektach.

W ramach całego kontraktu zostało zburzonych i odbudowanych 16 obiektów inżynierskich - 7 wiaduktów, 6 estakad i tunel pod Trasą AK wraz z przejściem dla pieszych. Wyremontowano 11 wiaduktów, 9 estakad i 6 kładek i przejść dla pieszych, powstało ponadto 14 nowych, nieistniejących obiektów – m.in. półtunelowe ekrany akustyczne, a także nowy wjazd na Trasę AK z ul. Marymonckiej w kierunku Poznania.