Jak czytamy w przesłanej do nas odpowiedzi, „Eurocontrol jest świadomy trwających rozmów pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, a związkami zawodowymi i ma nadzieję, że wkrótce uda się znaleźć przełomu.

Ten przełom mają zapewnić dzisiejsze rozmowy ostatniej szansy pomiędzy kontrolerami i PAŻP. Jeżeli nie zakończą się one powodzeniem, z pracy w PAŻP odejdzie 180 z 208 warszawskich kontrolerów. Ci są odpowiedzialni nie tylko za obsługę Okęcia i lotniska w Modlinie, ale przede wszystkim za tzw. kontrolę obszarową ruchu samolotów nad Polską.

- Jeśli nie uda się znaleźć rozwiązania, będzie to miało bardzo negatywne konsekwencje dla europejskiej sieci lotniczej. Od 1 maja polski Urząd Lotnictwa Cywilnego wdroży program odwoływania lotów, aby znacznie ograniczyć liczbę lotów do i z polskiej przestrzeni powietrznej. Zostanie to dokonane przy wsparciu menedżera sieci Eurocontrol i z uwzględnieniem liczby dostępnych kontrolerów ruchu lotniczego oraz planowanych lotów – wskazuje Agencja i dodaje:

- Ponadto około 300 lotów, które obecnie przelatują nad polską przestrzenią powietrzną, będzie musiało zostać przekierowanych. Eurocontrol konsultuje się ze swoimi partnerami, aby ustalić, które loty mogą zostać przekierowane i jak najlepiej to osiągnąć, aby zminimalizować skutki, biorąc również pod uwagę wpływ wojny na Ukrainie na dostępność przestrzeni powietrznej.

Czytaj więcej

PAŻP i kontrolerzy usiedli do rozmów. To ostatnia chwila przed zamknięciem nieba