Według zarządzającej infrastrukturą spółki PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK), realizacja inwestycji rozpocznie się w przyszłym roku. Przebudowywany zostanie fragment linii na odcinku pomiędzy Olsztynem a Działdowem. Projekt przewiduje modernizację torów, przejazdów kolejowo-drogowych, remont stacji Waplewo, wymianę urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz przebudowę mostów i wiaduktów kolejowych. W efekcie pociągi będą mogły kursować między Działdowem a Olsztynem z prędkością 120 kilometrów na godzinę, co skróci podróż o około 10 minut.

Inwestycja będzie realizowana w systemie „projektuj i buduj" w latach 2017-2020. Jeszcze w tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu. Całość prac ma kosztować 235 milionów złotych.

W ramach przebudowy linii powstanie nowy przystanek – Olsztyn Dajtki. Będzie miał dwa 150-metrowe perony i zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na peronach zainstalowane będą pochylnie ułatwiające wejście z ciężkim bagażem i wózkami. PLK zainstalują wiaty, tablice informacyjne, ławki i funkcjonalne oświetlenie. Koszt przystanku to około 2 miliony złotych. Nowy przystanek w bezpośrednim sąsiedztwie dzielnicy Dajtki oraz miasteczka studenckiego Kortowo zwiększy dostępność kolei nie tylko dla mieszkańców Olsztyna, ale także studentów i turystów odwiedzających stolicę Warmii i Mazur. Będzie także krokiem do bezpośredniego skomunikowania koleją centrum miasta z sąsiednimi miastami i gminami leżącymi po stronie południowej i zachodniej Olsztyna.

Poprawi się komfort jazdy także na sąsiadujących z regionem warmińsko-mazurskim Kujawach. PLK przeznaczyły 1,5 mln zł na remonty stacji i przystanków.  Na 13 stacjach rozpoczął się montaż nowych wiat peronowych, na kilkudziesięciu obiektach duże zmiany przechodzi mała architektura. Na stacjach w Jabłonowie Pomorskim, Jaksicach, Kołodziejowie, Mogilnie, Sierpcu, Turznie Kujawskim i Wąbrzeźnie, wygodniejsze stały się dojazdy do pociągu rowerem.

1,5 miliona złotych to koszt wszystkich prac, które albo już zrealizowano lub zostaną jeszcze przeprowadzone w województwie w tym roku. Natomiast w ubiegłym roku PLK wydały na poprawę obsługi pasażerów w regionie blisko milion złotych. Wyremontowane zostało przejście pod torami w Grudziądzu, w Aleksandrowie Kujawskim zamontowane zostały wiaty, a na ponad 180 stacjach wymieniono ławki i elementy małej architektury.