W Radzie Ekspertów znaleźli się przedstawiciele zarządzającej infrastrukturą kolejową spółki PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK), reprezentanci branżowych organizacji kolejnictwa, eksperci i naukowcy. Jej zadaniem będzie opracowanie wzoru umowy stosowanej w postępowaniach przetargowych, wytycznych do prowadzenia postępowań, a także rekomendacji dotyczących wdrożenia rozwiązań opracowanych przez działające przy PKP PLK Forum Inwestycyjne.

Według ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka rada jest niezbędna, aby wspomóc proces realizacji inwestycji, a jej członkowie będą wskazywali problemy i podpowiadali, jak je usuwać. – Wszystko po to, aby można było zrealizować zaplanowane inwestycje przy zachowaniu wysokiego poziomu technologicznego i jakości – zapowiedział w czwartek Adamczyk.

Podobny zespół został wcześniej powołany do usprawnienia realizacji inwestycji związanych z budową dróg. Opracował m.in. zasady podziału ryzyka, a teraz kończy prace nad dostosowaniem warunków kontraktowych do zasad FIDIC (Międzynarodowej Organizacji Inżynierów i Konsultantów). Jego zadaniem było także poprawienie relacji pomiędzy zamawiającym, czyli Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a firmami budowlanymi. Teraz podobną rolę mają do odegrania uczestnicy Rady Ekspertów w kolejnictwie. Oczekuje się, że wypracowane rozwiązania pozwolą przyspieszyć inwestycje na kolei, obecnie mocno opóźnione. Powstały już pierwsze zespoły merytoryczne, takie jak Grupa Zapisów Umów, Techniczna, Grupa Kryteriów Umów i Grupa Projektant.

PLK mają do wydania w obecnej perspektywie 67 mld zł. Według wcześniejszych informacji spółki pomiędzy sierpniem a grudniem tego roku ma być ogłoszonych ponad 160 postępowań na 7 mld zł. Natomiast na rok 2017 zaplanowano ponad 100 przetargów na ok. 11 mld zł. Na koniec 2017 r. w przetargach ma być 60–70 proc. projektów z Krajowego Programu Kolejowego.