To oferta złożona przez firmę Mota-Engil Central Europe, która zadeklarowała wybudowanie trasy za 193,5 mln złotych. - Jeśli w ciągu 10 dni nie wpłyną odwołania, to po zakończeniu kontroli prowadzonej przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych będzie można zawrzeć umowę z wykonawcą – poinformowała GDDKiA.

Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego będzie stanowić fragment drogi ekspresowej S17. Trasa będzie miała jedna jezdnię długość prawie 10 kilometrów. Pobiegnie po wschodniej stronie miasta. Na przecięciu z drogą wojewódzką nr 850 powstanie węzeł Tomaszów Północ, a na włączeniu do przebiegu drogi krajowej nr 17 - węzeł Tomaszów Południe. W obrębie obu węzłów docelowy przekrój obwodnicy będzie dwujezdniowy.

Inwestycja obejmuje także budowę dróg dojazdowych, których łączna długość sięgnie 14 kilometrów. Mają one obsługiwać ruch lokalny. Nad doliną rzeki Sołokij powstanie estakada.

Na realizację przedsięwzięcia inwestor przeznaczył 34 miesiące. Czas będzie się liczył od momentu podpisania umowy, przy czym nie będzie się do niego wliczać okresów zimowych trwających od 15 grudnia do 15 marca. W Programie Budowy Dróg Krajowych zaplanowano termin oddania trasy na maj 2021 roku. Obwodnica o nawierzchni bitumicznej będzie mieć 10-letnią gwarancję.

W tym roku do ruchu włączono już przeszło 60 kilometrów obwodnic. Ostatnią była obwodnica Jarocina w ciągu drogi ekspresowej S11, otwarta 4 września. To jedna z kluczowych inwestycji realizowanych w ostatnim czasie w Wielkopolsce. Trwała blisko 3 lata i kosztowała prawie 300 milionów złotych. Obwodnicę wybudował Budimex.

Nowy limit Programu Budowy Dróg Krajowych zwiększony do 135 miliardów złotych pozwolił włączyć do planów realizacyjnych nowe obwodnice, wcześniej nie ujęte w wykazie inwestycji. To obwodnica Olesna w ciągu drogi ekspresowej S11, obwodnica Chełma w ciągu ekspresówki S12, obwodnica Opatowa, obwodnica Nowego Sącza i Chełmca, czy obwodnica Poręby i Zawiercia.