Zdaniem autorów projektu teren został wybrany tak, żeby zapewnić optymalne parametry operacyjne a jednocześnie uniknąć ingerencji w tereny o najgęstszym zaludnieniu oraz miejsca ważne dla społeczności lokalnej, takie jak kościoły, cmentarze i zabytki.


Lokalizacja CPK

Lokalizacja CPK

materiały prasowe

Lokalizacja jaka zostanie zaprezentowana oficjalnie we czwartek popołudniu, została ujawniona wcześniej przez mieszkańców wywłaszczanych terenów. —Wszyscy mieszkańcy na terenie preferowanej lokalizacji otrzymali wczoraj list od spółki CPK z informacjami w tej sprawie. Chodziło o to, żeby to właśnie mieszkańcy dowiedzieli się o sprawie jako pierwsi — mówi Konrad Majszyk, rzecznik CPK. Teren ograniczony jest od północy miejscowościami Szymanów i Kaski, od zachodu przebiega częściowo między miejscowościami Maurycew w Teresinie i Aleksandrów w Wiskitkach, na południu m.in. przez Janówek i Stary Drzewicz, a od wschodu granicą jest ul. Południowa w Starej Pułapinie. Na tym obszarze znajdują się ok. 3 800 działek z ok. 520 budynkami mieszkalnymi.

Lokalizacja CPK

Lokalizacja CPK

materiały prasowe

Zawężony obszar ma powierzchnię ok. 41 km kw. i zajmuje północno-zachodnią część terenu o wielkości ok. 75 km kw. z tzw. rozporządzenia obszarowego, które weszło w życie w połowie 2021 roku. Obszar wybranej lokalizacji Portu Solidarność obejmuje miejscowości:
 na terenie gminy Baranów: Kaski i Nowa Pułapina (częściowo) oraz Buszyce, Drybus, Wyczółki, Strumiany Dolne i Górne (w całości), na terenie gminy Teresin: Elżbietów i Szymanów (częściowo) oraz Maurycew, Pawłówek i Skrzelew (w całości), na terenie gminy Wiskitki: Janówek, Nowy Drzewicz, Nowy Oryszew, Oryszew-Osada i Stary Drzewicz (częściowo) oraz Duninopol, Podbuszyce, Podoryszew i Stara Wieś (w całości).

Obszar został wyznaczony na podstawie analizy, w której zostały uwzględnione m.in. czynniki techniczne i biznesowe, ale przede wszystkim społeczne i środowiskowe. Likwidacji nie ulegną obiekty sakralne (kościół pw. św. Józefa Oblubieńca w Baranowie i kościół św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaskach), cmentarze (w Baranowie) i zabytki (np. dworek i park dworski w Starym Drzewiczu). W pracach nad wyznaczeniem lokalizacji brali udział zarówno eksperci spółki CPK, jak i doradcy zewnętrzni, np. konsultanci ds. master planu, ochrony środowiska i badań terenowych, a także doradca strategiczny, czyli spółka IIAC zarządzająca Lotniskiem Incheon w Seulu.

Czytaj więcej

To już pewne: Koreańczycy dołożą się do budowy CPK

Preferowana lokalizacja lotniska zostanie w 2022 roku jeszcze uszczegółowiona w ramach dalszych prac nad master planem. Ostateczna decyzja o lokalizacji Portu Solidarność zostanie określona w decyzji środowiskowej, a następnie w decyzji lokalizacyjnej. Po jej wydaniu spółka CPK przejdzie do pozyskiwania tych nieruchomości, których do tej chwili jeszcze nie przejęła.

W ramach Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN). można w tej chwili dobrowolnie sprzedać nieruchomość lub uzyskać działkę zamienną. Dotychczas zgłosiło się do niego ponad 200 właścicieli i zamknięto pierwsze transakcje. Kolejne transakcje zostaną zawarte jeszcze w tym roku.

Przystępując do PDN mieszkańcy zyskują możliwość wsparcia obejmującego m.in.: bezpłatną obsługę prawną (np. pomoc w uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości i usług notarialnych), organizację i sfinansowanie przeprowadzki, a także możliwość użytkowania nieruchomości również po dokonaniu transakcji sprzedaży (w wybranych przypadkach do rozpoczęcia prac budowlanych).

Czytaj więcej

Koronawirus nie zatrzyma budowy CPK. Prace trwają