W kwietniu drogowcy maja wystąpić z wnioskiem o wydanie nowej decyzji środowiskowej dla tego odcinka. Na kwiecień planowane jest także wystąpienie o zgodę na realizację obwodnicy na odcinku Zakręt – Lubelska, wraz z węzłem. Połączy on Południową Obwodnicę Warszawy z Wschodnią oraz z planowaną autostradą A2 na wschód.

Najpierw jednak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) musi zakończyć analizę studium ekonomiczno–środowiskowego, na podstawie którego wyznaczony zostanie przebieg trasy. - Jeżeli dalsze prace przygotowawcze przebiegną sprawnie i nie będą wydłużane przez protesty, realne jest zakończenie budowy całej obwodnicy Warszawy do 2020 roku – twierdzi Agnieszka Stefańska, rzecznik mazowieckiego oddziału GDDKiA. Drogowcy mieli już wcześniej decyzję środowiskową dla przebiegu wschodniego odcinka obwodnicy, ale została jednak wygaszona w 2011 roku. Powodem były protesty ekologów z uwagi na pojawienie się chronionego gatunku ryby – Strzebli Błotnej. Ostatnie brakujące odcinki warszawskiego ringu, na które jeszcze nie został ogłoszony przetarg, to 2,5 km odcinek Zakręt - Lubelska i węzeł Lubelska (o długości 2 kilometrów).

- Do końca kwietnia planujemy wystąpić do wojewody mazowieckiego o wydanie zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – mówi Stefańska. Ogłoszenie przetargów na wybór wykonawców obu odcinków planowane jest na II kwartał 2015.

W ciągu najbliższych tygodni mają zostać wybrani wykonawcy, którzy wybudują 18,5-kilometrowy fragment Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku Puławska – Lubelska, wraz z tunelem pod Ursynowem i pod pierwszą linią metra, a także z nowym mostem przez Wisłę oraz estakadami przez Mazowiecki Park Krajobrazowy. Kwota przeznaczona na budowę trasy to ok, 4,3 mld zł, najniższe oferty złożone w przetargu opiewają na 2,6 mld zł, natomiast najwyższe na 4,4 mld zł.

Po zakończeniu prac obwodnica Warszawy będzie mieć długość ok. 82 km. Z tego zrealizowane i udostępnione kierowcom jest już 37,5 km, w budowie znajduje się kolejnych prawie 7 km. Pod znakiem zapytania stoi termin zakończenia prac na ok. 19-kilometrowym odcinku S17, na budowę którego przetarg jeszcze nie został rozpisany.