Z danych GUS wynika, że w pierwszym kwartale grupa PKP Cargo miała 52,1-proc. udziału w polskim rynku kolejowych przewozów towarowych pod względem tzw. pracy przewozowej i 44,3-proc. pod względem masy. W stosunku do tego samego okresu 2015 r. zmniejszyły się odpowiednio o 3,8 pkt. proc. oraz o 3,7 pkt. proc. Jeszcze mocniej, bo o 5 pkt. proc. spadały przewozy giełdowej firmy w samum marcu (licząc rok do roku).

PKP Cargo informuje, że gorsze wyniki w Polsce to efekt nienajlepszej sytuacji m.in. na rynkach kamienia, węgla kamiennego, koksu, metali i rud żelaza. - Na rynek przewozów kamienia wpływają opóźnienia w realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz mniejsza skala prowadzonych prac w porównaniu do ubiegłego roku. Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa w marcu tego roku była niższa o 15,8 proc. niż przed rokiem, a w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej zmalała o blisko 22 proc. - podaje PKP Cargo w komunikacie prasowym. Z kolei niższe przewozy rud to pochodna spadku produkcji stali. Wreszcie za mniejszy transport węgla kamiennego i koksu odpowiada spadające zapotrzebowanie na te surowce.

PKP Cargo informuje, że w pierwszym kwartale wyraźnie wzrosły za to przewozy grupy za granicą i to zarówno pod względem masy, jak i pracy przewozowej. Za zwyżki odpowiadają głównie większe przewozy węgla i kontenerów. Znaczące wzrosty pod względem masy i pracy przewozowej notuje także AWT, drugi co do wielkości kolejowy przewoźnik towarowy w Czechach.