W 1920 r. wiceadmirał Kazimierz Porębski, szef Departamentu Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych, zlecił inżynierowi Tadeuszowi Wendzie wybranie miejsca na budowę przyszłego portu i wykonanie projektu. Wenda wskazał Gdynię, jako najlepszą lokalizację. 23 września 1922 r. Sejm RP przyjął ustawę o budowie portu.

Gdynia szybko stała się główną bazą regularnych linii utrzymujących handlowe połączenia Polski ze światem, a także pionierem konteneryzacji w końcu lat 70-tych. W Gdyni zbudowano pierwszy w Polsce terminal ro-ro obsługujący handel z Finlandią oraz specjalistyczną bazę ułatwiającą eksport polskich nawozów sztucznych.

W 2015 r. zarząd portu zakończył realizację przyjętej w 2003 r. strategii rozwoju z programem inwestycyjnym o wartości ponad miliarda złotych. Chociaż przeładunki systematycznie rosną (od 8,6 mln ton w roku 2000 poprzez 14,7 mln ton w roku 2010 do 19,5 mln ton w roku 2016) Port Gdynia stoi przed kolejnym ważnym wyzwaniem. Przyjmowanie coraz większych kontenerowców nie będzie możliwe bez powiększenia akwenu umożliwiającego obracanie statków o długości do 400 m i dalszego pogłębienia portowych dróg wodnych. Dostosowywanie infrastruktury portu do przewidywanych wielkości i typów statków to teraz najważniejsze obecnie zadanie, przed jakim stoją władze portu. Zakładane na najbliższe 6 lat projekty mają umożliwić dalszy rozwój portu.