44,9 mln osób w USA - 13,5 proc. populacji - zaszczepiono na COVID-19 dwiema dawkami szczepionki.

Z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa wynika, że średnia dobowa liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni spadła w USA z 58 252 (tyle wynosiła 7 marca) do 54 307 (22 marca).

Średnia dobowa liczba zgonów chorych na COVID-19 z ostatnich 7 dni spadła w USA z 1 693 (7 marca) do 1 000 (22 marca).

USA są najciężej dotkniętym przez pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 krajem świata. W kraju tym wynikami testów potwierdzono jak dotąd 29,9 mln zakażeń koronawirusem, zmarło 543 793 chorych na COVID-19.

W USA jak dotąd na 100 mieszkańców przypada 38 szczepień na COVID-19. Szybciej szczepią m.in. Izrael (113 szczepień na 100 mieszkańców) i Wielka Brytania (45 szczepień na 100 mieszkańców). W Polsce na 100 mieszkańców przypada 13 szczepień.