Fundusz utworzony na mocy specustawy ma na celu istotne usprawnienie m.in. procesu finansowania projektów badawczych, a to ma doprowadzić do szybszego opracowania skutecznych metod diagnostyki i leczenia koronawirusa.

- Im szybciej naukowcy otrzymają dofinansowanie i rozpoczną pracę, tym prędzej owoce tych działań trafią do pacjentów. To obecnie nasz  priorytet – mówi dr n. med. Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych.

Dofinansowanie w wysokości nawet 5 mln zł ma otrzymać każdy projekt o dużym potencjale naukowym, który może przyczynić się do opracowania szybkiego testu diagnostycznego, szczepionki lub skutecznych metod terapii koronawirusa.

Szczególnie istotny jest krótki czas oczekiwania na wstępną decyzję o finansowaniu - ma wynieść 72 godziny. Projekty przyjmowane są w trybie ciągłym, a w zależności od potrzeb dostępna pula środków może być zwiększona.

Agencja umożliwi sfinansowanie 100% kosztów prac badawczo–rozwojowych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. uczelnie medyczne, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polska Akademia Nauk, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego międzynarodowe instytuty naukowe oraz inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Jednocześnie Agencja Badań Medycznych rozpoczęła własne  „Badania nad szczepionką przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz wsparciu prac badawczych nad poszukiwaniem skutecznej terapii”.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z polskimi i międzynarodowymi ośrodkami – Siecią Badawczą Łukasiewicz, Instytutem Biotechnologii i Antybiotyków wraz z zespołem prof. Marcina Drąga z Politechniki Wrocławskiej, Narodowym Instytutem Onkologii w konsorcjum z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu.