Abp Gądecki pisze, że "życie i zdrowie są cennymi darami udzielonymi człowiekowi i powierzonymi jego roztropnej odpowiedzialności", a odpowiedzialność ta przekracza ramy troski o samego siebie.

Przewodniczący Episkopatu zauważa, że na tej właśnie zasadzie decyzja o szczepieniu jest przejawem troski również o bliźniego.

Szczepienie, przypomina hierarcha, powinno być dobrowolne i "nie jest, co do zasady, obowiązkiem moralnym". Kościół jednak, biorąc pod uwagę, iż "szczepienia są ważnym narzędziem ograniczania rozprzestrzeniania się zakażeń i przez bardzo wiele osób postrzegane są jako nadzieja na możliwość powrotu do normalnego funkcjonowania społeczeństw", wspiera działania, które zwiększają świadomość społeczną w tej kwestii.

Kościół, podkreśla arcybiskup, wspiera każdego, kto podejmie decyzję o zaszczepieniu. "Przykład papieża Franciszka, który nie tylko sam się zaszczepił, ale wielokrotnie apelował o szczepienie się i sprawiedliwą dystrybucję szczepionek do biedniejszych krajów, jest zachętą do szczepienia się dla tych, którym jest bliskie nie tylko dobro własne, ale również dobro wspólne" - pisze abp Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu przypomina, że szczepienie nie zwalnia z obowiązku przestrzegania innych zasad, które ograniczają rozprzestrzenianie się wirusa, takich jak "dbałości o higienę, odpowiedzialności w kontaktach międzyludzkich, dostępności do świadczeń ochrony zdrowia, w tym do skutecznej farmakoterapii, a także rozwijania badań podstawowych i klinicznych ukierunkowanych na lepszą profilaktykę, diagnostykę i leczenie".