"Pomimo postępów w zmniejszaniu arsenałów nuklearnych od czasów zimnej wojny, skumulowany światowy zapas głowic jądrowych pozostaje na bardzo wysokim poziomie. Dziewięć krajów miało ponad 12 700 głowic na początku 2022 roku" - czytamy w cytowanym przez Interfax raporcie amerykańskiej organizacji, założonej w 1946 r.

Z przytaczanych danych wynika, że ok. 90 proc. głowic jądrowych należy do Rosji i Stanów Zjednoczonych. Żadne inne państwo nie widzi potrzeby posiadania więcej niż kilkuset sztuk broni atomowej - czytamy.

Raport wskazuje, że biorąc pod uwagę głowice jądrowe rozmieszczone, przechowywane i oczekujące na utylizację, arsenał nuklearny posiada dziewięć państw: Rosja (5977 głowic), USA (5428), Chiny (350), Francja (290), Wielka Brytania (225), Pakistan (165), Indie (160), Izrael (90) i Korea Północna (20).

Od czasów zimnej wojny liczba broni jądrowej na świecie zmniejszyła się. W 1986 r. na świecie było ok. 70 tys. głowic.