Dotychczas szczepionka, która powstała we współpracy brytyjsko-szwedzkiego koncernu AstraZeneca i uniwersytetu w Oxfordzie przez samego producenta nie była zalecana dla osób powyżej 65 roku życia.

Powodem była niewystarczająca liczba seniorów, u których przetestowano skuteczność i bezpieczeństwo preparatu. Dlatego niektóre kraje, w tym Włochy i Polska, zdecydowały o niepodawaniu jej seniorom powyżej 60 roku życia.

W opublikowanym dziś komunikacie WHO czytamy, że ponieważ w niewielkiej grupie uczestników badania nad skutecznością szczepionki dla osób powyżej 65 roku życia odnotowano kilka przypadków Covid-19 zarówno w grupie zaszczepionej, jak i w grupie kontrolnej, "przedział zaufania" do szczepionki jest bardzo szeroki.

WHO wkrótce spodziewa się dokładniejszych szacunków zarówno na podstawie trwających badań, jak i badań skuteczności w tych krajach, które zdecydowały się stosować szczepionkę AstraZeneki u seniorów.

"Odpowiedzi immunologiczne wywołane szczepionką u osób starszych są dobrze udokumentowane i podobne do tych w innych grupach wiekowych. Sugeruje to wysokie prawdopodobieństwo skuteczności szczepionki u osób starszych" - piszą eksperci.

WHO podkreśla, że ryzyko ciężkiej postaci Covid-19 i zgonu z powodu tej choroby gwałtownie rośnie wraz z wiekiem i nawet w przypadku niższej niż w innych grupach wiekowych skuteczności szczepionki zaleca się stosowanie preparatu AstraZeneki również u seniorów 65 i starszych, również w przypadkach różnych wariantów koronawirusa.