"Aby zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala, Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo" - czytamy w komunikacie.

NFZ zaznacza, że ograniczenie nie powinno dotyczyć planowej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

Fundusz wymienia, że zalecenie dotyczy między innymi endoprotezoplastyki dużych stawów, dużych zabiegów korekcyjnych kręgosłup, zabiegów naczyniowych na aorcie brzusznej i piersiowej, pomostowania naczyń wieńcowych, dużych zabiegów wewnątrzczaskowych - "z powodów innych niżonkologiczne".

W komunikacie Narodowy Fundusz Zdrowia podkreśla, że "w każdym przypadku odroczenia terminu udzielenia świadczenia, należy indywidualnie ocenić oraz wziąć pod uwagę uwarunkowania i ryzyka dotyczące stanu zdrowia pacjentów, a także prawdopodobieństwo jego pogorszenia i potencjalne skutki".