Sąd odrzucił pozew ośmiu powodów, w tym par jednopłciowych, domagających się po milionie jenów (ok. 7 200 dolarów) za odrzucenie przez urzędników - zgodnie z obowiązującym prawem - wniosków o zarejestrowanie małżeństwa jednopłciowego w Japonii.

Było to trzecie orzeczenie w podobnej sprawie rozpatrywane przez sąd okręgowy.

W poprzednich dwóch sprawach sądy również odrzuciły wnioski o odszkodowania, ale ich orzeczenia różniły się w kwestii konstytucyjności zakazu zawierania małżeństw jednopłciowych.

Czytaj więcej

Nowy porządek świata

Sąd okręgowy w Sapporo orzekł w marcu 2021 roku, że fakt, iż rząd nie stworzył warunków do uznawania związków jednopłciowych jest niekonstytucyjny, tymczasem sąd w Osace w czerwcu tego roku orzekł, że zakaz małżeństw jednopłciowych nie narusza konstytucji.

Prawo cywilne i rodzinne w Japonii definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. W związku z tym przywileje wynikające z małżeństwa, w tym prawo do dziedziczenia, ulgi podatkowe i wspólna opieka nad dziećmi, przysługują w Japonii tylko parom heteroseksualnym.

Prawo cywilne i rodzinne w Japonii definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny

Środowy wyrok sądu w Tokio został wydany po tym, jak niektóre władze lokalne, w tym władze Tokio, zaczęły wydawać zaświadczenia uznające związki par jednopłciowych, co ma pozwolić takim parom m.in. ubiegać się o mieszkania komunalne.

Zaświadczenia takie nie są jednak prawnie wiążące. Japonia jest jedynym krajem G7, który odrzuca uznanie związków jednopłciowych.