To o połowę więcej, niż wynosi tegoroczny budżet skalkulowany na 10,5 mln zł. Własny wkład to 3 mln zł, resztę samorząd pozyskał m.in. z funduszy norweskich i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Dzięki tym środkom gmina rozpocznie budowę kanalizacji, oczyszczalni ścieków i remonty dróg.