Spotkanie poprowadził marszałek Krzysztof Grabczuk. Konkurs ma na celu nagradzanie osób i instytucji, które w największym stopniu przyczyniają się do promocji regionu. W ubiegłym roku nagrody przyznano m.in. uzdrowisku Nałęczów oraz Ośrodkowi Praktyk Teatralnych Gardzienice.