Polska jest także zaangażowana w ogólnoeuropejską kampanię, której edukacyjnym celem jest poszerzanie wiedzy o społecznym i gospodarczym znaczeniu dziedzictwa.

- Państwo polskie od lat przywiązuje dużą wagę do europejskiego dziedzictwa. Z wielu powodów jest oczywiste, że dzięki szacunkowi dla dziedzictwa kulturowego istniejemy jako wspólnota i istniejemy jako państwo. – mówił wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński podczas wtorkowej prezentacji  Roku w  Łazienkach Królewskich w Warszawie.

 

I przypominał o naszym historycznym wkładzie  w tworzenie Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO (już w pierwszym wydaniu były na niej obiekty polskie) oraz o ubiegłorocznej  41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie, a także o Pomnikach Historii, których liczba zwiększy się wkrótce do stu – na stulecie odzyskania niepodległości.

- Wydarzenia Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego będą okazją do podsumowania, co już zostało zrobione i jak nasze działania będziemy rozwijać w przyszłość  - zapowiada minister.

Organizacja ERDK 2018 opiera się na współpracy instytucji unijnych, państw członkowskich oraz lokalnych władz z sektorem dziedzictwa, lokalnymi społecznościami i organizacjami pozarządowymi. W Polsce rolę koordynatora programu sprawuje Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Działa już strona internetowa WWW.erdk2018.pl, informująca o programie Roku w Polsce.

 - Dziedzictwo kulturowe ma wiele znaczeń – mówi „Rzeczpospolitej” Agata Wąsowska-Pawlik polska koordynatorka ERDK 2018 i dyrektorka Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Obejmuje nie tylko zabytki i dziedzictwo niematerialne, jak muzyka, literatura,  ale i lokalne tradycje). Zawsze łączy się z człowiekiem, z naszym wyborem, co jest ważne dla nas z tej przeszłości. MCK jako koordynator prowadzi akcję informacyjną i edukacyjną, pokazując, że dziedzictwo jest ważne dla budowania różnorodności kulturowej, wartości pewnej wspólnoty i dla rozwoju  kraju. Przekonuje, że dziedzictwo nie jest balastem, tylko elementem rozwojowym.

Już kilkadziesiąt różnych instytucji zgłosiło chęć uczestnictwa w programie ERDK i nadal napływają następne propozycje. MCK nie oferuje grantów, ale patronat i promocję zgłoszonych projektów na stronie ERDK2018 i w mediach społecznościowych.

Międzynarodowe Centrum Kultury opracowało też własne propozycje. Zapowiada seminaria i konferencje na temat znaczenia dziedzictwa dla rozwoju społeczno-gospodarczego organizowane w Warszawie, Gdańsku Wrocławiu, Lublinie.

Autopromocja
Bezpłatny e-book

WALKA O KLIMAT. Nowa architektura energetyki

POBIERZ

Przygotowuje też Konferencję na temat Europejskiego Znaku Dziedzictwa. Znak ten został ustanowiony  w 2011 roku z inicjatywa Unii Europejskiej. Wyróżnia obiekty pełniące rolę europejskiego symbolu, znaczące w historii i kulturze Europy. Na liście tej znajduje się 29 obiektów z 16 krajów. W Polsce taki znak otrzymały: Stocznia Gdańska, Konstytucja 3 maja, Unia Lubelska i cmentarz z I Wojny Światowej w Łużnej.
– Widać, że dziedzictwo jest tu rozumiane bardzo szeroko, sięga daleko w przeszłość, jak i we współczesność – mówi Agata Wąsowska-Pawlik. - Chcemy zastanowić się nad funkcjonowaniem tego programu – dodaje, co można by zrobić lepiej, aby komunikować europejski wymiar tych miejsc.

Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa staną się częścią ERDK.
A planowana na październik wystawa MCK „Architektura niepodległości w Europie Środkowej” wpisuje się zarówno w obchody stulecia odzyskania niepodległości, jak i  ERDK 2018. Pokaże, jak architektura po I wojnie światowej wpływała na proces formowania się tożsamości powstałych wówczas w Europie nowych państw. Natomiast w maju MCK w Krakowie zaprezentuje  wystawę „Stambuł. Dwa światy, jedno miasto”, poświęconą jego różnorodności kulturowej oraz fascynacji nim licznych artystów.
Razem z wydawnictwem Dwie Siostry MCK przygotowuje książkę dla dzieci pod roboczym tytułem „Bestiariusz polski”, mówiącej o tym, co jest ważne z naszej przeszłości.
Przedstawiciele wszystkich krajów, uczestniczących  w Europejskim Roku Dziedzictwa Kulturowego w czerwcu spotkają się w Berlinie.