Czy dziecko może zostać zakładnikiem swoistego alimentacyjnego niewolnictwa własnego rodzica? Czy w trwającej dyskusji o przyczynach niskiej dzietności bierzemy pod uwagę praktykę orzeczniczą w sprawach o alimenty jako zniechęcającą nie tylko do dodatkowej pracy, ale do posiadania (kolejnych) dzieci?

Co jakiś czas powraca dyskusja o wadach systemu alimentacji pieniężnej. Z jednej strony niektóre kobiety lub ich organizacje domagają się dalszej automatyzacji ich przyznawania i kar za niepłacenie, z drugiej pojawiają się coraz liczniejsze głosy wskazujące na systemowe nadużycia przy ich zasądzaniu.