Gdyby wiedzę o istocie i charakterze pracy adwokatów ich klienci zdobywali z amerykańskich filmów lub scenariuszy niektórych polskich seriali, można by dojść do wniosku, że prawnicy oprócz tego, że są zwykle pozbawionymi sumienia biurokratami, to gotowi są zrobić niemal wszystko, aby zwieńczyć sprawę klienta sukcesem. Dodać należy – niezależnym od tego, co dobre i słuszne lub jakkolwiek sprawiedliwe. Myślę, że warto się zastanowić, na ile wytwory branży filmowej i telewizyjnej czerpią z rzeczywistości, na ile zaś jest odwrotnie. Czy prawnicy chcą być tacy jak na szklanym ekranie? Czy scenarzyści opisują jedynie swoje o nich wyobrażenia? Zapewne tak jak niemal we wszystkim, prawda leży pośrodku.