Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do tych zmian, a także budowa infrastruktury cyfrowej to główne elementy planów inwestycyjnych europejskich gmin na nadchodzące trzy lata - wynika z najnowszego raportu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) dotyczącego gmin. Raport podsumowuje wyniki badania, w którym w 2022 r. wzięły udział 744 gminy z całej Unii Europejskiej, w tym 58 z Polski. Okazało się, że chociaż władzom gminnym zależy na prośrodowiskowych i proklimatycznych inwestycjach, to hamuje je nie tylko brak finansowania i długotrwałe, stale zmieniające się procedury regulacyjne, ale także niedobór wykwalifikowanych pracowników i wąskie gardła w łańcuchach dostaw.

Czytaj więcej

Polska migrantami stoi. Firmy nie poradzą sobie bez pracowników z zagranicy

Zdaniem przedstawicieli gmin, choć nie ma większych problemów ze zdobyciem pracowników jako takich, to dużym wyzwaniem jest pozyskanie fachowców i specjalistów niezbędnych do realizacji inwestycji w infrastrukturę prośrodowiskową. Ich niedobór jest problemem dla 69 proc. gmin, a 62 proc. badanych wskazuje ten niedobór jako główną barierę. Największy problem stanowi brak specjalistów z umiejętnościami z obszaru ochrony środowiska i oceny skutków zmian klimatu oraz osób ze specjalistyczną wiedzą techniczną i inżynierską. Zdaniem ekspertów EBI, w tej sytuacji kluczowe jest zapewnienie obecnym i przyszłym pracownikom gmin niezbędnych szkoleń.