Notowany na GPW deweloper podał, że w gminie Stawiguda zakończyła się procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która umożliwi budowę hotelu oraz domów letniskowych w Rybakach nad Jeziorem Łańskim. Za przyjęciem planu było 8 głosów, przeciw 4 i jeden wstrzymujący się.

Planowana inwestycja to obiekt hotelowy ze strefą zdrowotną i spa liczący około 350 pokoi. Obok znajdzie się 28 domów letniskowych.

– Cieszymy się z zakończenia trwającej piąty rok, transparentnej procedury planistycznej. Czekamy na uprawomocnienie uchwały, co pozwoli nam wejść w kolejny etap prac – sprecyzował Rafał Szczepański, wiceprezes BBI Development i prezes spółki celowej Projekt Rybaki-Łańsk. Właścicielem spółki jest Archidiecezja Warmińska, która wniosła grunt. – Koncepcja hotelu jest nastawiona na maksymalne poszanowanie przyrody. Budynki będą efektywne energetycznie i zostaną wyposażone w system ogrzewania, czerpiący energię z pomp ciepła i gazu. Z kolei prąd będzie pozyskiwany m.in. z własnej instalacji fotowoltaicznej – dodał Szczepański.